Ca khúc Thuyền mở lái chèo – NSƯT Khánh Hạ do nghệ sĩ thể hiện, thuộc thể loại Quan họ cổ có nhạc đệm. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát Thuyền mở lái chèo – NSƯT Khánh Hạ mp3, playlist/album, MV/Video Thuyền mở lái chèo – NSƯT Khánh Hạ miễn phí tại DanCaQuanHo.Net

Lời bài hát: Thuyền mở lái chèo – NSƯT Khánh Hạ

Bài hát Thuyền mở lái chèo – NSƯT Khánh Hạ

Rate this post

Thuyền mở í ơ ờ bên nay a lái chèo là duyên anh Hai ơi tình em lính tính ơ ơ ớ ơ tang tình /, bắt i lái í ơ ơ ra nay a chèo ra /. Nhịp hai a lính tình tang em đi tìm bạn la hư răng ới ơi hư ơ ờ tình bằng là nỗinày /. Nhịp ba chị ba đi tìm chồng là hư hư hội hừ là hư hứ hội hừ /.
Thương lấy í ơ ờ bên nay a em cùng là duyên anh Ba ơi tình em lính tính ơ ơ ớ ơ tang tình /. Thươnglấy í ơ ờ bên nay a em cùng /. Có mũi a lính tình tang bằng như có lái la hư răng ới ơi hư ơ ờ tình bằng là nỗi này /, như rồng là như rồng là có mây là hư hư hội hừ là hư hứ hội hừ /.
Bầu rượu í ơ ờ bên nay a cung đàn là duyên anh Tư ơi tình em lính tính ơ ơ ớ ơ tang tình /, bầu rượu í ơ ờ bên nay a cung đàn/. Khi vui a lính tình tang là vui rượu thánh la hư răng ới ơi hư ơ ờ tình bằng là nỗinày /, khi màng là khi màng là cờ tiên là hư hư hội hừ là hư hứ hội hừ /.
Sập i ấy í ơ ờ bên nay a giường này là duyên anh Năm ơi tình em lính tính ơ ơ ớ ơ tang tình /, sập ấy í ơ ờ bên nay a giường này/. Lênh í đênh a lính tình tang là đênh rượu quế la hư răng ới ơi hư ơ ờ tình bằng là nỗi này /, có ngày là có ngày quan í san là hư hư hội hừ là hư hứ hội hừ.

Lời thơ:Thuyền mở lái chèo, Bắt lái chèo ra. 
Nhịp hai tìm bạn, nhịp ba tìm chồng.
 
Anh Ba thương lấy em cùng

Như mũi có lái, như rồng có mây.
Bầu rượu cung đàn,
Khi vui rượu thánh, khi màng cờ tiên. 
Sập ấy giường này,
 
Lênh đênh chèo quế có ngày quan san.

Thuyền mở lái chèo – NSƯT Khánh Hạ

Quan họ

Nhận xét bài: Thuyền mở lái chèo – NSƯT Khánh Hạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *