Ca khúc Liên khúc giã bạn – Tốp ca đoàn quan họ do nghệ sĩ thể hiện, thuộc thể loại Quan họ cổ có nhạc đệm. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát Liên khúc giã bạn – Tốp ca đoàn quan họ mp3, playlist/album, MV/Video Liên khúc giã bạn – Tốp ca đoàn quan họ miễn phí tại DanCaQuanHo.Net

Lời bài hát: Liên khúc giã bạn – Tốp ca đoàn quan họ

Bài hát Liên khúc giã bạn – Tốp ca đoàn quan họ

5/5 - (2 bình chọn)

Chuông vàng gác cửa tam quan

Chuông vàng gác i cửa i ì i í i
Nay có ó o mấy tam nay ở ở tam quan là
Đêm í ơ nằm là nằm song tôi tưởng đến
Mà này cũng rằng người ngoan
Người ngoan í i tôi phiền
Người ơi ngươi ở đừng về.

Em về, em vẫn i ì i í i
Nay có ó o mấy khóc nay ớ ớ khóc thầm là
Đôi í ơ bên là đôi bên vạt áo
Mà này cũng có a ướt đầm
Ướt đầm như mưa
Người ơi ngươi ở em về.

Người về tôi dặn i ì i í i
Nay có ó o mây nhơi nay ở ở nhời này là
Sông í ơ sâu là sâu song bên chớ lội.
Mà này cũng có a đò đầy
Đò đầy người chớ qua
Người ơi ngươi ở đừng về.

Em về, em vẫn i ì i í i
Nay có ó o mây trông nay ở ở trông theo là
Trông í ơ nước í i bây giờ như nước chảy
Mà này cũng có a trông bèo
Trông bèo là bèo trôi
Người ơi ngươi ở em về.

Người về tôi i dặn i ì i í i
Nay có ó o mây ngươi nay ở ở ngươi rằng là
Đâu í ơ hơn là hơn song đôi người kết
Mà này cũng có a đâu bằng
Đâu bằng người đợi chúng tôi
Người ơi ngươi ở đừng về.

Kẻ Bắc người Nam

Kẻ bắc í ơ ơ ơ người nam, quan họ trở í ơ ơ ra về.
Bây giờ, kẻ bắc í ơ nam nay a người nam.

Ngựa hầu ai ơi rằng là tim biệt hừ hội hư.
Chúng i tôi, chúng rôi rầu long vậy, cầm long vậy hừ hội hừ.

Biết làm là biết làm rằng sao đây, quan họ nghỉ chúng em ra về
Hù hội hừ là hử hội hừ.

Chỉ có í ơ ơ một ngày, quan họ nghỉ chúng em ra về

Trăm i năm i chỉ có í ơ ơ một  ngày
Đàn i cầm, ai ơi ai rằng là ai nỡ hừ hội hư.

Chúng i tôi, chúng tôi rầu long vậy cầm long vậy hử hội hừ

Dứt dây, dứt dây sao cho đành, quan họ nghỉ chúng em ra về
Hử hội hừ là hư hội hừ.

Sao chẳng í ơ ơ thương tình. Quan họ nghỉ chugns em ra về

Đấng trên sao chẳng í ơ ơ thương tình
Chữ chung tình đôi tôi giàu mà luống chịu
Hừ hội hư

Chúng tôi, chugns tôi rầu long vậy, cầm long vậy hử hội hừ.
Một ớ mình là một mình rằng sao nên
Quan họ nghỉ chúng em ra về
Hử hội hừ là hử hội hừ.

Con nhện răng mùng

Người về để con nhện í ơ.
Nó mấy giăng ư hự hừ mùng là
Giăng ư hự ư mùng.

Đêm năm canh a lính tình tang là tôi luống chịu ớ đôi ba người ơi.
Ư hự lá hội hừ.

Đêm năm canh a lính tình tang là tôi luống chịu ơ ơ lạnh à lùng cả năm
Quan họ trở ra à về.

Có nhớ í ơ ơ, có nhớ chăng ố là đến chúng tôi chăng
Quan họ trở ra à về.
Có nhớ í ơ, có nhớ chăng ố là đến chúng tôi chăng í i.

Ai đem a lính tình tang là đem người ngọc ớ đôi ba người ơi
Ư hự là hội hừ.

Ai đem a lính tình tang là đem người ngọc thung ơ thăng nay chốn à này.
Quan họ nghỉ chúng em ra về.

Khăn ơ áo í ơ ơ, khăn áo đây ố là người gửi lại đây
Quan họ nghỉ chúng em ra về.

Khăn ơ áo í ơ ơ, đây ơ áo đây ố là em gửi lại đây í i

Chứ nhớ thương a lính tình tang là rôi xếp để ớ đôi ba người ơi

Ư hự lá hội hừ.

Chứ nhớ thương a lính tình tang là em xếp để í ơ ơ dạ à này
Bao quên, quan họ nghỉ chúng em ra về.

Đến ơ hẹn í ơ, đến ơ hẹn lên ố mà đến hẹn lại lên.
Quan họ nghỉ chúng em ra về.

Đến ơ hẹn í ơ, đến ơ hẹn lên ố mà đến hẹn lại lên í i.

Liên khúc giã bạn – Tốp ca đoàn quan họ

Nhận xét bài: Liên khúc giã bạn – Tốp ca đoàn quan họ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *